Doe-Team Groen

Het college van gemeente Koggenland voerde op donderdagavond 29 november 2018 met de inwoners van Spierdijk een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de vorderingen van de doe-teams.

Momenteel zij dit de teamleden
Ger Floris
Marco Hollenberg
Wij zoekt vrijwilligers die mee wil denken en willen toe treden in het team , Het liefst een inwoners van de nieuwbouw Spierland.

Volg hieronder de doe-team groen blog.

Woensdag 19 Juli hebben we een bespreking met de firma Scholtens 

Onderwerpen zijn Spierland fase 3 en het gewenste park
er liggen een tweetal schetsen door stedenbouwkundige KuiperCompagnons
Deze gaan ze ons presenteren 
we gaan het zien

Donderdag 16 Februari 2023

Eindelijk weer wat nieuws van ons Doe-team
Wij zijn al een paar jaar aan het strijden om een park te realiseren
na enkele gesprekken met de gemeente hadden we op 16 Februari een gesprek met Scholtens
Het gesprek ging over het te realiseren park, Hieronder het voorlopig ontwerp van Scholtens

Daar moet dus nog een hoop aan veranderen
Scholtens wil penseel 38,39,40,41 en 42 Huizen bouwen
Om de kosten van het park te realiseren vertelde zij, Maar op deze manier houden we maar een klein park over
Wat willen wij:
Natuurspeeltuin
Recreatie mogelijkheden
Wandelpaden door een mooi park
jeu de boules banen (2x)
Zonneweide
Waterberging 
Wij zijn in gesprek geweest met de Dorpsraad en die houd binnen kort een enquête
het is van groot belang dat u deze invult om onze wens van een “groener Spierdijk” te realiseren

Waar zijn we mee bezig en wat hebben we bereikt.

Op de hoek van de nieuwbouw Spierland een park te realiseren
zie voorbeeld hier onder
Er zijn al vergevorderde gesprekken met de gemeente
Maar het blijft een kwestie van lange adem hebben
Tot nu toe ziet het er goed uit.

Wat moet er komen in het nieuwe Park :

  • Natuur speeltuin ( zoals beloofd)
  • Wandelpaden (geschikt voor de ouderen)
  • Zonneweide
  • Waterpartij
  • Volkstuinen ?
  • Mooie groene aanplanting

Een park en 41 nieuwe woningen in project Spierland in Spierdijk
Archief – Wonen in Spierdijk (wonen-spierdijk.nl)

Concept van Scholten ( niet acceptabel )

Zoals wij het minimaal zouden willen

Van wandelpad met wankel bruggetje naar Fietspad en een nieuwe brug

Beplanting tegen de hinderlijke verlichting van de rotonde

Klacht

Hinderlijke licht schimmen van de auto’s die de rotonde passeren

Door de bewoners van de Wezenweid. 

Oplossing

Met gemeente overleg gevoerd en tot een oplossing gekomen.
Het hoekje groen aan de Wezenweid gaat de gemeente dit voorjaar inplanten. Hun idee is om een zogenaamd vogelbosje te creëren bestaande uit groenblijvende en bladverliezende heesters. Dit houdt voldoende het licht tegen vanaf de rotonde en heeft ook een belangrijke ecologische waarde voor vogels, zoogdieren etc.
Tevens zal bij de aanleg gekeken worden naar de Drainage verbetering.